Få besked, når der er ændringer til dette udbud Gem dette udbud under "Mine udbud"

DK-Viborg: Lufttransport 2013/S 019-028410Lufttransport

I henhold til aftalen om Finansloven 2013 er det besluttet, at der fra 2014 skal være en landsdækkende akutlægehelikopterordning bestående af 3 døgnbemandede akutlægehelikoptere. Ifølge aftalen om Finansloven skal disse placeres i Skive, Billund og Ringsted. Etableringen af den landsdækkende akutlægehelikopterordning forudsætter gennemførelsen af en udbudsproces. Udbuddet vil omfatte 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af en landsdækkende akutlægehelikopterordning og forventes gennemført således at den permanente ordning kan gå i drift medio 2014.

Nærværende bekendtgørelse offentliggøres med henblik på at informere om dette kommende udbud, som forventes offentliggjort i løbet af marts 2013. Der vil være tale om ét samlet udbud, som på vegne af samtlige regioner offentliggøres af Region Midtjylland. Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud. Det er forventningen at udbuddet vil blive opdelt i delaftaler, men der er ikke truffet endelig beslutning herom, hvorfor den endelige opdeling af udbuddet i eventuelle delaftaler endnu ikke kendes. Den i nærværende bekendtgørelse angivne opdeling i partier er derfor alene vejledende. En eventuel opdeling i delaftaler vil fremgå af den endelige udbudsbekendtgørelse.

Aftalen om Finansloven 2013 forudsætter videreførelse af de eksisterende ordninger i henholdsvis Karup og Ringsted. Der forventes snarest indrykket "Bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed" vedrørende forlængelsen af ordningen i Karup og af ordningen i Ringsted.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja

Åbn dokument 1 (26-01-2013) Luk dokument 1 (26-01-2013)
Titel DK-Viborg: Lufttransport 2013/S 019-028410
Kort beskrivelse

Lufttransport

I henhold til aftalen om Finansloven 2013 er det besluttet, at der fra 2014 skal være en landsdækkende akutlægehelikopterordning bestående af 3 døgnbemandede akutlægehelikoptere. Ifølge aftalen om Finansloven skal disse placeres i Skive, Billund og Ringsted. Etableringen af den landsdækkende akutlægehelikopterordning forudsætter gennemførelsen af en udbudsproces. Udbuddet vil omfatte 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af en landsdækkende akutlægehelikopterordning og forventes gennemført således at den permanente ordning kan gå i drift medio 2014.

Nærværende bekendtgørelse offentliggøres med henblik på at informere om dette kommende udbud, som forventes offentliggjort i løbet af marts 2013. Der vil være tale om ét samlet udbud, som på vegne af samtlige regioner offentliggøres af Region Midtjylland. Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud. Det er forventningen at udbuddet vil blive opdelt i delaftaler, men der er ikke truffet endelig beslutning herom, hvorfor den endelige opdeling af udbuddet i eventuelle delaftaler endnu ikke kendes. Den i nærværende bekendtgørelse angivne opdeling i partier er derfor alene vejledende. En eventuel opdeling i delaftaler vil fremgå af den endelige udbudsbekendtgørelse.

Aftalen om Finansloven 2013 forudsætter videreførelse af de eksisterende ordninger i henholdsvis Karup og Ringsted. Der forventes snarest indrykket "Bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed" vedrørende forlængelsen af ordningen i Karup og af ordningen i Ringsted.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja

Dokumenttype Vejledende forhåndsmeddelelse (tidligere format)
Udbudsdetaljer

Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)

Region Midtjylland
Skottenborg 26
Indkøb & Medicoteknik
Sidsel Marcussen
8800
Viborg
DANMARK
+45 78414500

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: http://www.rm.dk/

Yderligere oplysninger fås her:
Det/De ovennævnte kontaktpunkt(er)

I.2) Type ordregivende myndighed

Regional eller lokal myndighed

I.3) Hovedaktivitet

Sundhed

I.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders vegne

Den ordregivende myndighed indkøber på andre ordregivende myndigheders vegne: nej

Del II.B: Kontraktens genstand (Varer eller tjenesteydelser)
II.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Udbud af 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af en landsdækkende akutlægehelikopterordning og gennemførelse af teknisk dialog

II.2) Kontrakttype og leverings- eller udførelsessted

Tjenesteydelseskategori nr. 3: Lufttransport af personer og gods, undtagen postbesørgelse

Danmark

NUTS-kode

DK0

II.3) Oplysninger om rammeaftale

Bekendtgørelsen vedrører udarbejdelse af en rammeaftale: nej

II.4) Kort beskrivelse af arten og mængden eller værdien af varerne eller tjenesteydelserne:

I henhold til aftalen om Finansloven 2013 er det besluttet, at der fra 2014 skal være en landsdækkende akutlægehelikopterordning bestående af 3 døgnbemandede akutlægehelikoptere. Ifølge aftalen om Finansloven skal disse placeres i Skive, Billund og Ringsted. Etableringen af den landsdækkende akutlægehelikopterordning forudsætter gennemførelsen af en udbudsproces. Udbuddet vil omfatte 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af en landsdækkende akutlægehelikopterordning og forventes gennemført således at den permanente ordning kan gå i drift medio 2014.

Nærværende bekendtgørelse offentliggøres med henblik på at informere om dette kommende udbud, som forventes offentliggjort i løbet af marts 2013. Der vil være tale om ét samlet udbud, som på vegne af samtlige regioner offentliggøres af Region Midtjylland. Udbuddet vil blive gennemført som et begrænset udbud. Det er forventningen at udbuddet vil blive opdelt i delaftaler, men der er ikke truffet endelig beslutning herom, hvorfor den endelige opdeling af udbuddet i eventuelle delaftaler endnu ikke kendes. Den i nærværende bekendtgørelse angivne opdeling i partier er derfor alene vejledende. En eventuel opdeling i delaftaler vil fremgå af den endelige udbudsbekendtgørelse.

Aftalen om Finansloven 2013 forudsætter videreførelse af de eksisterende ordninger i henholdsvis Karup og Ringsted. Der forventes snarest indrykket "Bekendtgørelse med henblik på frivillig gennemsigtighed" vedrørende forlængelsen af ordningen i Karup og af ordningen i Ringsted.

Delaftaler

Kontrakten er opdelt i delaftaler: ja

II.5) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

60400000
,
60424120
,
34711300
,
34711000

II.6) Planlagt startdato for tildelingsprocedurerne
II.7) Oplysninger om WTO-aftalen om offentlige indkøb

Dette udbud er omfattet af WTO-aftalen om offentlige indkøb: ja

II.8) Yderligere oplysninger:

Ordregiver udgøres af Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland i fællesskab. Sidstnævnte region vil være kontaktregion for udbuddet.

Med henblik på tilrettelæggelsen af udbud af 3 helikopterberedskaber som led i etablering og drift af en landsdækkende akutlægehelikopterordning ønsker regionerne at have en forudgående teknisk dialog med interesserede tilbudsgivere. Den tekniske dialog ønskes gennemført på følgende datoer: 25., 26. eller 27.2.2013. Interesserede tilbudsgivere, som ønsker at deltage i en sådan dialog bedes rette henvendelse til Helle Hygum Olsen på

Helle.Olsen@stab.rm.dk
. Sidste frist for tilmelding er den 14.2.2013. Den tekniske dialog vil foregå ved møder med de interesserede virksomheder enkeltvis. Der vil forud for mødet blive fremsendt en dagsorden. Processen vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at der sikres overholdelse af ligebehandlingsprincippet og gennemsigtighedsprincippet.

Oplysninger om delaftaler

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 1

1) Kort beskrivelse:
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

60400000
,
60424120
,
34711300
,
34711000

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 2

1) Kort beskrivelse:
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

60400000
,
60424120
,
34711300
,
34711000

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:

Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:

Delaftale nr.: 3

1) Kort beskrivelse:
2) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)

60400000
,
60424120
,
34711300
,
34711000

5) Yderligere oplysninger om delaftaler:
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kontraktbetingelser
III.1.1) De vigtigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisning til relevante bestemmelser herom:
III.2) Betingelser for deltagelse
III.2.1) Oplysning om reserverede kontrakter
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler

Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
VI.3) Oplysninger om den generelle lovramme
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:

21.1.2013

Deadline
Udbudstype EU-udbud
Opgavetype Tjenesteydelseskontrakt
Tildelingskriterier Finder ikke anvendelse
Ordregiver Region Midtjylland
Adresse Skottenborg 26
8800
Viborg
CPV kode 60400000-2 - Lufttransport
60424120-3 - Udlejning af helikoptere med besætning
34711000-4 - Helikoptere og flyvemaskiner
34711300-7 - Luftfartøjer med pilot
Udbudsform Finder ikke anvendelse